Forward Ekonomi verkar i första hand inom Borås och Sjuhäradsbygden men vi sätter egentligen inga geografiska gränser för var kunderna befinner sig. Vi arbetar idag med allt från små enmansföretag till såväl medelstora som lite större företag. Det ger oss en ständig inblick i de flesta typer av bolagsformer och vi möter dagligen både utmaningar och möjligheter på olika nivåer. Vår mix av kunder gör att vi hela tiden skaffar oss nya erfarenheter som vi kan dra nytta av, och som framförallt kommer våra kunder till del.

Som medlemmar i Srf konsulterna (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) lever vi också upp till en rad krav som gör det tryggt och säkert för dig som kund att välja oss som samarbetspartner. Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön i Sverige. Genom Srf konsulterna, SkatteverketBolagsverket, Bokföringsnämnden och andra aktörer håller vi oss också à jour med vad som händer på marknaden, lagförändringar och branschnyheter i allmänhet. Allt detta bygger kontinuerligt på vår kompetensbank tillsammans med intern och extern vidareutbildning. 
© 2019 Forward Ekonomi AB