Vi kan erbjuda både bastjänster och kvalificerade tjänster inom redovisning, skatter, företags- och privatekonomi. Här följer en lista på de vanligast förekommande uppdragen.

Redovisning

Vi sköter den löpande bokföringen och hjälper till med fakturering, leverantörsbetalningar, lönehantering, redovisning av moms, redovisning av arbetsgivaravgifter och skatter samt övrig företagsadministration. Vi skräddarsyr det paket du vill ha.

Månadsrapporter

För att styra och planera verksamheten är det givetvis viktigt att veta hur företaget går. Vi hjälper dig att få fram en rättvisande månadsrapport som visar företagets verkliga resultat och finansiella ställning, så att du får ett bra underlag för att fatta rätt beslut.

Bokslut och årsredovisningar

Vid årets slut upprättar vi, beroende på företagsform, årsbokslut eller årsredovisning, bland annat lite större aktiebolag som behöver ha en auktoriserad eller godkänd revisor, bland annat aktiebolag, upprättar vi nödvändig dokumentation för att göra revisionen så smidig som möjligt.

Deklarationer och skatterådgivning

Beroende på företagsform är det många parametrar att ta hänsyn till i deklarationstider, men också i god tid före bokslutsdagen. Vi hjälper givetvis till med både företagets och din privata deklaration och bistår gärna med skatterådgivning på alla nivåer.

Bolagsärenden

Är du i färd med att bilda ett bolag eller kanske att ändra bolagsform? Vi ger dig gärna råd om lämpliga bolagsformer, hjälper till med ansökningar och registreringar hos Bolagsverket och Skatteverket samt andra typer av ärenden som rör ditt företag.

Ekonomistyrning och ekonomisk rådgivning

Vi anpassar och utvecklar ekonomistyrning och rådgivning utifrån verksamhet och behov. Att hjälpa till med internredovisning, ta fram nyckeltal och olika former av budgetar, göra analyser och utredningar, vara bollplank och stöd vid möten är några exempel på hur vi kan bidra.

Styrelsearbete

Ekonomisk kompetens är alltid en styrka i en styrelse. Vi engagerar oss gärna i styrelsearbete och använder våra erfarenheter och kunskaper i företagsutveckling. Erfarenheter finns från ett flertal uppdrag, både innevarande och tidigare.

© 2019 Forward Ekonomi AB